Ungdommens verdier og prioriteringer 2013-2014

Slik_er_ungdommen-page-001

Klikk på bildet for å lese rapporten.

I surveyundersøkelsen "Slik er ungdommen" gjennomført av Norsk Monitor 2013-2014, gis en oppdatert beskrivelse av norsk ungdoms verdier og holdninger i dagens Norge. Et svært positivt funn er at ungdommen i stor grad er opptatt av likestilling med tanke på arbeidslivet og arbeidsdeling i hjemmet. Flertallet av de spurte oppgir at de vil ha en familie der de to partnerne har like krevende jobber, og hvor husarbeid og barnepass deles likt. Blant ungdommene er det mange og tydelige forskjeller mellom kvinner og menn i undersøkelsen. Av samfunnspolitiske saker kommer det fram at det er en tydelig kjønnsforskjell ved at kvinner er mest opptatt av helse- og sosialsaker, mens menn er mer opptatt av samferdsel og forskning. Unge kvinner er generelt vesentlig mer bekymret enn unge menn. Dette gjelder på de fleste områder som vold, økonomi, miljø, arbeidsmarkedet og generelle framtidsutsikter. Menn mellom 15-20 år er noe mer konservative i likestillingsspørsmål, enn kvinnene og menn mellom 21-26 år. Videre er ungdom mer positive til den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven, enn resten av befolkningen. Likevel viser undersøkelsen at kvinner er betydelig mer positive enn menn. En annen viktig trend gjennom de senere årene er at nordmenn har blitt mer positive til innvandrere og flyktninger. Dette gjelder spesielt blant de som har hyppig kontakt med innvandrere, det vil si at de som bor i områder med høy andel innvandrere er mest positive. De positive holdningene knytter seg både til kulturelle og økonomiske aspekter ved innvandringen. Generelt sett er norsk ungdom  mer moderne og endringsorienterte enn den øvrige befolkningen. Ungdom har en positiv holdning til velferdsstaten, og er i økende grad negativ til privatisering. De godtar et høyt skattenivå og har stadig lavere aksept for å «snyte på skatten». Likevel viser undersøkelsen at det er en trend hvor ungdommen blir mer og mer lik de eldre i samfunnet. Forskjellene mellom ung og gammel blir altså mindre og mindre.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no