Utstillingsåpning 05.02.”Ungdom, mangfold og identitet”

Velkommen til offisiell åpning av fotoutstillingen "Ungdom. Identitet. Mangfold." på hovedbiblioteket. Esben Esther Pirelli Benestad innleder kvelden, før fotograf Tomas Gunnarsson forteller om bildene og prosessen. Deretter følger vi på med bokbad med debattant, poet, muslim, og feminist Sumaya Jirde Ali.

Fotografiene i denne utstillingen viser et mangfold med mer nyanserikdom enn det vi til vanlig ser i billedkulturen. Ungdom fra Kristiansandområdet er blitt intervjuet og fotografert. På bildene leker de seg og har det gøy. Samtidig utforsker de sitt identitetsbegrep. I blant spiller de på og bryter med etablerte normer. Hvem er de, og hvem kan de være? Utstillingen kan ses som en dialog med, og en kritikk av, billedkulturen og diskursene om kjønn, etnisitet og legning i samfunnet vårt.

Utstillingen blir stående en måned på hovedbiblioteket, før den sendes videre rundt i Agder.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no