Vellykket kvoteringsreform

Institutt for samfunnsforskning arrangerte for kort tid siden møte om kvoteringsreformen i ASA-selskapene. Senteret hadde ikke anledning til å delta, men etter vår forespørsel valgte ISF å filme møtet. Her er filmen og informasjonen vi fikk fra ISF:

 

Siden 2002 har kvinneandelen i ASA-styrer økt fra 6 % til 40 %. Til tross for dystre spådommer om det motsatte, stod mange talentfulle kvinner klare til å rykke inn da styrekvoteringsordningen trådte i kraft.

- Det er en selvfølge at menn og kvinner skal likestilles ved valg til styrer, sa Barne, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen da hun åpnet sluttkonferansen til prosjektet «Kjønnskvotering til ASA-selskapenes styrer. Demokrati og inklusjon».

Les hele nyheten og se film fra arrangementet her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no