Verdens Aidsdag i Kristiansand

På vegne av våre gode kolleger i LLH Sør ønsker vi å videreformidle denne invitasjonen:

1. desember markerer LLH Sør, Skeiv Ungdom Sør og Kirkens Bymisjon Verdens Aidsdag i Kristiansand.

Program:

Kl. 12-15 Stands med fokus på hiv-forebyggende arbeid i Markens med LLH Sør ved Raid og Skeiv Ungdom Sør
Kl 16 Lystenning og start på fakkeltog på Nedre torv
Kl. 17 Internasjonal solidaritetsgudstjeneste hos Kirkens Bymisjon, Bryggekapellet

Verdens Aidsdag
Aids-dagen, den 1. desember hvert år, er avsatt for å rette oppmerksomhet om aidspandemien og hivepidemiens spredning. Aids har tatt livet av mer enn 25 millioner mennesker, med estimert mellom 40 og 45 millioner mennesker som lever med hivsmitte. Hiv er dermed en av de verste helsekatastrofer i menneskehetens historie. På tross av at det i dag finnes effektiv antiretroviral behandling som forhindrer at hiv kan fremkalle sykdom, har fortsatt de fleste hivsmittede i fattige land ikke tilgang til livreddende behandling. Fortsatt dør anslagsvis 6000 av aids hver dag, og 15 000 nye smittes. Et betydelig antall av disse er barn.

Norge i dag
I 2011 ble det diagnostisert 269 nye hivsmittede i Norge - 190 menn og 79 kvinner. Hivinfeksjon er en av våre mest alvorlige smittsomme sykdommer, med store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Siden 1982 er 4897 mennesker registrert med hiv i Norge.
Mens antall nysmittede reduseres i verden er det en fortsatt økning i Norge, bl.a. blant menn og har sex med menn. Det er lite fokus på sikker sex og manglende kunnskap spesielt blant ungdom.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no