Vil du være med på et fotoprosjekt for ungdom?

Vi har gott om bilder av hur könsrollerna ”ska” spelas. Bilder som begränsar oss. Som begränsar vår fantasi, våra föreställningar om vilka vi kan vara. Men vi kan skapa nya regler. Vi är mer formbara och föränderliga än vi tror. Att visa att det är möjligt ser jag som min främsta uppgift som genusfotograf.

Tomas Gunnarsson, Genusfotografen

Deltakerne vil lære hvordan normer, stereotyper og fordommer omkring kjønn, legning, etnisitet og funksjonsevne gjør seg gjeldende i billedkulturen og i media, og de får lære hvordan de kan gjøre opprør mot normene i egne selfies. Genusfotografen tar portretter av alle deltakerne, der deltakerne får sjansen til å vise verden hvem de er og hvem de kan være. Portrettene, samt miniintervjuer med deltakerne, vil bli del av en fotoutstilling som skal vises rundt i Agder. Utstillingsåpning er i uke 6, i forbindelse med Kristiansand – en by for alle. Med denne fotoutstillingen vil vi forsøke å vise publikum det menneskelige mangfoldet som befinner seg bak fordommene og stereotypene media serverer oss. Vi vil også presentere ungdommenes egne tanker omkring mangfold og det å være seg selv.

Sammen gjør vi Kristiansand større!

 

Fotoworkshop

Workshopen har plass til maksimum 30 personer. Det er mulig å melde på en hel klasse, men vi anbefaler kun å melde på noen elever. Da vil flere skoler og klassetrinn kunne bli representert på workshopen. Det er viktig at det er et mangfold blant deltakerne, og vi oppfordrer derfor skolene til å tenke kjønn, etnisitet, legning og funksjonsevne.

Tid: Onsdag 17. januar kl. 09:00-15:30
Sted: Kristiansand hovedbibliotek

Program for dagen

  • 30 min introduksjon i plenum v/ Tomas om genus, billedspråk og normbrytende foto/selfies
  • Tomas fotograferer alle deltakerne. Sammen med Tomas finner deltakerne ut hvordan de vil avbildes, enten de vil leke med og utforske forskjellige roller og identiteter, eller være seg selv. Det er også mulig å bli fotografert sammen med en annen deltaker.
  • Lunsj
  • Deltakere som ikke er inne til fotografering, blir intervjuet
  • Deltakere som har ledig tid oppfordres til å ta selfies som de kan sende til fotografen, slik at man også ser på disse under gjennomgangen til slutt
  • 30 min gjennomgang av bilder og erfaringer i plenum

 

Drop-in fotografering
For ungdom som ikke har mulighet til å delta i skoletiden, vil det holdes en drop-in fotoshoot etter skoletid. Også her er det et begrenset antall plasser, og vi vil vektlegge mangfoldet blant deltakerne. Påmelding er nødvendig. Drop-in fotograferingen vil kun bestå av fotoshoot og intervju, og vi anbefaler derfor deltakerne å gå på tirsdagsforedraget med Genusfotografen for å få fullt utbytte av opplegget. (Se informasjon nedenfor.)

Tid: Onsdag 17. januar kl. 17:00-19:00
Sted: Kristiansand hovedbibliotek

Både drop-in og workshop er gratis å være med på.

 

Åpent foredrag med Genusfotografen
Genusfotografen holdet et åpent og gratis foredrag om normer og stereotyper i media og i billedkulturen tirsdag 16. januar kl. 19:00-20:30. Passer for både ungdom, lærere og foreldre som ønsker større bevissthet omkring hva media og billedkulturen egentlig kommuniserer. Ingen påmelding. Mer informasjon kommer på www.krsbib.no.

 

Om Genusfotografen
Tomas Gunnarsson er en ung svensk fotograf, som på kort tid har gjort seg bemerket for sin måte å utfordre etablerte normer og idealer gjennom fotografi. Tomas har lært kommuner i Sverige og Norge om viktigheten av å vise fram mangfoldet i samfunnet, og han har gitt både unge og voksne de nødvendige verktøyene for å gjennomskue og utfordre normer, stereotyper og fordommer i billedkulturen rundt oss og i media.

 

Bakgrunn for prosjektet
Ungdom av i dag er digitalt innfødte, og de lever i en visuell tid. De kommuniserer visuelt med omverdenen gjennom Snapchat og Instagram, og de utsettes for store mengder reklame og andre visuelle inntrykk gjennom film, Internett og media. Likevel kan det se ut til at mange unge mangler en kritisk distanse til den billedkulturen de bidrar til og utsettes for. Vi mener det er på høy tid at unge blir utstyrt med verktøy for å manøvrere og kommunisere på en reflektert og normkritisk måte i en visuell verden.

 

Prosjektet er knyttet opp mot Kristiansand kommunes satsing En by for alle, der målet er å skape en inkluderende by.
Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Fritt Ord.

Påmelding til både workshop og drop-in innen 22. desember!

Påmelding til workshop gjør du her

Påmelding til drop-in fotografering gjør du her

Spørsmål kan rettes til camilla.gulbrandsen@kristiansand.kommune.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no