Women’s equality in the Scandinavian academy: a distant dream?

Cathrine Seierstad har i samarbeid med Geraldine Healy analysert likestillingssituasjonen i skandinavias akademia. Foto: Cathrineseierstad.com

Mens skandinaviske land er ansett som de mest likestilte i verden, er bildet langt fra det samme innenfor det skandinaviske akademia.Denne artikkelen undersøker kjønnslikestillingen ved universiteter i Danmark, Norge og Sverige, tre land hvor kvinners andel av professorater overraskende nok er under gjennomsnittet forøvrig i EU. Artikkelen utforsker de tanker, oppfatninger og holdninger som de svenske, danske og norske kvinnelige akademikerne har med hensyn til kjønn, likestilling, ansettelse og diskriminering. Artikkelen eksponerer likestillingstregheten/motstanden som finnes i de skandinaviske universitetene, og stiller dermed også spørsmål om hvor reell kjønnslikestillingen i disse tidligere antatt foregangslandene egentlig er.

Les rapporten på sagepublications nettside wes.sagepub.com, eller om du er tilknyttet UiA sitt bredbåndsnettverk, last ned publikasjonen her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no